skip to Main Content
۰۲۱-۴۲۸۷۴۲۸۷

قیمت نهایی سرویس نصب ایزوگام یا عایق رطوبتی ایزولیا شامل محصول، نصب، ضمانت و ….
۹۵۰۰ تومان برای هر مترمربع است.
(بدون هیچ گونه هزینه پنهان)

مراحل کار

توضیحات در مورد سرویس نصب ایزوگام یا عایق رطوبتی ایزولیا و روال کاری شرکت

توضیحات در مورد سرویس ایزولیا و روال کاری ایزولیا
فرم سفارش نصب ایزوگام

برای سفارش سرویس می توانید با شماره ۴۲۸۷۴۲۸۷ تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم زیر، کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت

Back To Top